سه شنبه 29 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

معاون آموزشی

                                   

                                معا ونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

http://education.iau-arak.ac.ir/Images/Content/pir.png

                                     دکتــر ذبیح پیـــرانی           مرتبه علمی :استادیار پایه 13

 

- سوابق آموزشی

لیسانس: علوم تربیتی از دانشگاه شاهد 

 فوق لیسانس: علوم تربیتی از واحد اراک

دکترای تخصصی: روانشناسی تربیتی از واحد علوم وتحقیقات تهران

کسب رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری در سال 88

- فعالیتهای پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

1

Effectiveness of Philosophy Education in moral judgment

International Journal of Psychology and Behavioral research

1

3

2014

2

رابطه هوش هیجانی با خودپنداری، عزت نفس و مطلوب نمایی دانشجویان

همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه

 

 

14 آذر ماه 87

3

رابطه بین 5 عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه

 

 

14 آذر ماه 87

4

روایی و اعتباریابی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی کودکان و نوجوانان

همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه

 

 

14 آذر ماه 87

5

کالبدشناسی امید به عنوان مهارتی فراموش شده در مشاوره و درمان

اولین همایش ملی مشاوره و راهنماییی

 

 

10 آذر ماه 89

6

رابطه عمل به باورهای دینی و وضعیت بهداشت روانی در دانشجویان....

چهارمین سمینار سراری بهداشت روانی

 

 

خرداد ماه 83

7

تأثیر دشواری کار زنان شاغل بر رضایت زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان

مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان

5

3

پاییز 88

 

8

Effectiveness of Philosophy Education in self restraint

International Journal of Psychology and Behavioral research

4

3

2014

9

نقش تعلل ورزی و خود تنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

15

14

1394

10

ارتباط بین نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی با تعلل ورزی تصمیم گیری در دانشجویان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

14

10

1393

11

A comparative study of psychological well- being meta- emotion and resiliency in fertile and infertile women

Archives of hygiene science

3

3

2014

12

رابطه ادراک عدالت سازمانی و میزان امنیت شغلی کارمندان بیمارستان شهید چمران ساوه

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

-

کدمقاله 084

02/11/93

13

Toward the effectivehess of accep tance and commitment therapy in psychological problems of women on the vergy of divorce

International journal of review in life science

5

2

2015

14

Comparison of self –concept , self steem and body image in men befpore and after hair tran plant (sample area3 tehran)

//

5

3

2015

15

رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی فرهنگی

 

کد مقاله 056

1393

16

مقایسه کارایی درونی شاخه نظری دوره متوسطه با شاخه کارو دانش دوره متوسطه و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه آموزش و پرورش استان ایلام

//

 

کد مقاله 164

1393

17

رابطه امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندکی سالمندان

مجله روانشناسی پیری

1

1

1394

 

 

- کتب منتشره:

ردیف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

روان شناسی ورزش

-

ü

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اراک

1388

2

تیزهوشی و خلاقیت

-

ü

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اراک

1390

3

گزیده متون تخصصی روان شناسی

ü

-

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اراک

1390

4

فلسفه برای کودکان خردسال

-

ü

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اراک

1392

5

رشد کودک و نوجوان

-

ü

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اراک

1392

6

درمانهای نوین روانشناختی

-

ü

انتشارات نگین سبلان

اردبیل

1394

 

 

- سوابق اجرائی در آموزش عالی (دولتی ـ غیر دولتی)

- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 93 تا کنون

- مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک. از سال 84 تا سال 89

- مدیر گروه مشاوره علوم و تحقیقات مرکزی ( اراک). از سال 90 تا سال 93

- مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک از سال 89 تا کنون

- مسئوول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیأت علمی استان مرکزی از سال 89 تا کنون

- دبیر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 93 تا کنون

- رییس شورا ی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

- دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

-عضو کارگروه تخصصی آموزش تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

- عضو کمیته برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

- رئیس شورای تخصصی آموزشی استان مرکزی

- عضو شورای انتشارات علمی دانشگاه

 

-

نشانی الکترونیکی: z-pirani@iau-arak.ac.ir                                                                                                         

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معرفی معاون